058 203 0740   Snekertrekweg 61, 8912 AA Leeuwarden    info@peresa.nl

Standpunt Kennisgroep Belastingdienst cafetariaregeling

De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de ruil van bruto loon voor een vergoeding binnen een cafetariaregeling. Het is mogelijk dat mede door deelname van werknemers aan de cafetariaregeling de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt overschreden. Daardoor ontstaan extra kosten voor de werkgever in de vorm van de eindheffing van 80% over het bedrag van de overschrijding. Bij de berekening van het brutobedrag van het inkomen, dat de werknemer ruilt tegen een vergoeding, mag de werkgever rekening houden met de extra kosten om de uitruil voor de werkgever kostenneutraal te laten verlopen. Dat betekent dat het bedrag van de vergoeding niet gelijk hoeft te zijn aan het bedrag van het brutoloon waarvan wordt afgezien.

In het door de Kennisgroep besproken voorbeeld wil een werknemer een vergoeding ontvangen van € 600 voor het leasen van zonnepanelen. De werkgever berekent dat de werknemer hiervoor € 740 aan brutoloon moet inleveren. De Kennisgroep is van mening dat deze ruil realiteitswaarde heeft. Er is geen sprake van (niet toegestaan) verhaal van de eindheffing door de werkgever op de werknemer.

Bron:Belastingdienst | publicatie | KG:204:2024:9 | 02-04-2024
Standpunt Kennisgroep Belastingdienst cafetariaregeling
Schuiven naar boven