058 203 0740   Snekertrekweg 61, 8912 AA Leeuwarden    info@peresa.nl

Month: april 2024

Loon of schenking?

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking worden tot het loon gerekend. Voor de beoordeling of sprake is van loon, is van belang of er een

Schuiven naar boven