058 203 0740   Snekertrekweg 61, 8912 AA Leeuwarden    info@peresa.nl

Lage-inkomensvoordeel vervalt per 1 januari 2025

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ter afschaffing van het lage-inkomensvoordeel aangenomen. Het wetsvoorstel regelt daarnaast een stapsgewijze vermindering van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers. De vermindering geldt voor dienstbetrekkingen, die zijn begonnen op of na 1 januari 2024. Per 1 januari 2026 wordt dit loonkostenvoordeel afgeschaft. De vrijgekomen middelen worden gebruikt voor het structureel maken van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak. Vanaf 2025 worden de criteria verruimd van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap. Daardoor komen werkgevers in meer gevallen in aanmerking voor dit loonkostenvoordeel.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | wetswijziging | 22-04-2024
Lage-inkomensvoordeel vervalt per 1 januari 2025
Schuiven naar boven